منوی برگه ها
منوی دسته ها

همکاری پژوهشی

یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه علمی پایدار، بهره‌ گیری بهینه از امکانات، ظرفیت‌ها و ارتقای همکاری‌ های پژوهشی است. کلینیک روان شناختی ویرا در زمینۀ گسترش و همکاری های علمی و تحقیقاتی با اساتید، پژوهشگران و دانشجویان فعالیت دارد. تبیین نیاز های علمی و تحقیقاتی حوزه علوم روان شناسی با استفاده از تجارب متخصصان سایر کشورها و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی محققان در سراسر جهان از جمله اهدافی است که مرکز برای نیل به آنها تلاش می کند.
مهم‌ ترین محورهای همکاری عبارت اند از:

  • همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک علمی – پژوهشی
  • همکاری در ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی – پژوهشی
  • همکاری در اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک

خواهشمند است به منظور ارائه پيشنهاد پژوهش یا برای اطلاع از چگونگی همکاری با پست الکترونيکی info@viraclinic.com مکاتبه فرمايید.