منوی برگه ها
منوی دسته ها

خانواده درمانی

خانواده‌های نیازمند خانواده درمانی

خانواده‌هایی که از فرایند خانواده درمانی بهره می‌برند، عبارتند از: خانواده‌های دارای عضو معتاد یابیمار روانیو همچنین خانواده‌های دارای عضو مبتلا به اختلالات جسمی که به نحوی روی کارکرد خانواده تاثیر گذاشته است ، خانواده‌های طلاق گرفته، ازدواجمجددکرده، فوت یکی از اعضا ، خانواده‌های دارای مشکلات اقتصادی ، فرهنگی وخانواده‌های دارای مشکل اغلب به صورت غیر مستقیم مثلامشکلات تربیتی کودکان، ناراحتی‌های روحی یکی از اعضا و یا تصمیم گیریها و کمک برای حل مشکلات سطحی‌تر بهمتخصصان مشاوره و روان شناسیمراجعه می‌کنند و در طول مشاوره‌های فردی نیاز به توجه به نقش خانواده در بروز مشکل شکل می‌گیرد و برحسب رویکرد درمانگر ، روند درمان تداوم می‌یابد.

بروز اختلاف و عدم تفاهم در خانواده امری شایع است و هیچ خانواده‌ای از این امر مستثنی نیست، اما گاهی این اتفاقات به تعارض‌های شدید منجر می‌شود. کافی است نگاهی به صفحات روزنامه یا گذری به دادگاه خانواده بزنید. امروزه خانواده‌ها درگیر انواع مختلفی از تعارضات و اختلافات شدید هستند که این اختلافات باعث عدم کارکرد خوب و سالم خانواده به عنوان اولین و قدیمی‌تریننهاد اجتماعی (Family Institution) می‌شود. نهادی که وظیفه اصلی آن ایجاد روحیه وشخصیت سالم است خود به عاملی برایاختلالات عاطفی، رفتاری و شخصیتی تبدیل شده است.

انواع تعارضات خانوادگی

تعارضات زنانشویی

وجود اختلاف عقیده و رفتار بین زن و مرد امری طبیعی است. ولی خانواده‌هایی وجود دارند که در آن زن و مرد زندگی مشترکشان را تبدیل به یک میدان جنگ کرده‌اند. رفتارها و روابطشان به شدت متزلزل و بدون سازندگی است چنین خانواده‌ای یک خانواده توخالی و شبه خانواده به شمار می‌رود. بسیار اتفاق می‌افتد که اطرافیان و همسایگان و بویژه بزرگان فامیل برای برقراری صلح و آشتی با آنها صحبت می‌کنند و ممکن است چنین صلحی برای مدتی برقرار شود؛ ولی طول این آرامش به احتمال زیاد کوتاه خواهد بود.

تعارضات والدین با فرزندان

نوع دیگر اختلافات شدید در خانواده‌ها عدم سازگاری فرزندان و والدین با همدیگر است. متاسفانه والدین خود را از نیازهای روز تطبیق نمی‌دهند. فرزندان نیز فرزند زمانه خود هستند و نه چهل سال پیش. این وضع با بزرگتر شدن و کثرت فرزندان بارزتر می‌شود. اگر این اختلافات در خانواده مورد توجه قرار نگرفته و برای برطرف کردن آنها اقدامی صورت نگیرد، بصورت بحران جلوه گر شده آسیب‌های جبران ناپذیری را بر پیکرخانواده وارد خواهد کرد.

خانواده درمانی

خانواده درمانی معمولا درمان کوتاه مدتی است که چند ماهی طول می کشد و روی مشکل خاصی که باید حل شود تمرکز می کند. در جلسات خانواده درمانی تمام اعضای خانواده و درمانگرها در مواردی که دو درمانگر کار درمان را به عهده دارند در جلسات حضور دارند. خانواده درمانگرها فرآیندها و روندهایی که در جریان تعاملات و گفتگوهای اعضای خانواده مشاهده می کنند را تجزیه و تحلیل می کنند. در خانواده درمانی مشکل تنها مشکل یک عضو نیست بلکه مشکل خانواده تلقی می شود. خانواده درمانگرها به منظور آگاه تر کردن اعضای خانواده از رفتارهایی که برایشان عادی شده، پس از فرموله کردن این رفتارها، آنها را به اعضای خانواده نشان می دهند. علاوه براین، در طول جلسات ضمن تعاملات خود با اعضای خانواده و نیز بین تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر، رفتارهای جدیدی را نیز آموزش می دهند.

خانواده-درمانییکی از رویکردهای خانواده درمانی نظریه “سیستمی” است که در آن خانواده به عنوان سیستم زنده ایی در نظر گرفته می شود . خانواده درمانی با استفاده از نظریه “سیستم ها” به بررسی اعضای خانواده، براساس جایگاه ها و نقش هایی که در سیستم خانواده دارند می پردازد. در خانوده درمانی به جای درست کردن یک عضو خاص؛ مشکلات از طریق تغییردادن راه هایی که سیستم خانواده کار می کند، درمان می شوند.