منوی برگه ها
منوی دسته ها

تحلیلی

روان درمانی تحلیلی چیست؟

روان درمانی تحلیلی یکی از انواع روان درمانی است که وجه مشخصه آن صحبت کردن با درمانگری است که آموزش دیده تا به دقت بشنود و فکر کند. هدف از این درمان، فهمیدن الگوهای تکراری رفتارها و انگیزه در پسِ آنهاست. در واقع رواندرمانگرهای تحلیلی بیشتر الگوهای ارتباطی فرد را در رابطه با افرادی که در زندگی فعلی او هستند، در گذشته بوده اند و در رابطه با درمانگر تکرار می شوند را به مراجع نشان می دهند و از این طریق امکان تغییر در زندگی حال را فراهم می آورند.

روان درمانی تحلیلی چگونه کار می کند؟

روان درمانی تحلیلی فرآیند اکتشافانه ایی بین مراجع و درمانگر است به منظور فهمیدن آنچه خودآگاه به جلسه آورده می شود و آنچه ناخودآگاه در ذهن مان اتفاق می افتد و در روابطمان دیده می شود. تجربیات اولیه ما در شکل دادن ذهن ما نقش به سزایی دارند و باید توجه داشته باشیم بخش زیادی از ذهن ما خارج از حیطه آگاهی ما فعالیت می کند.

در جلسه روان درمانی، مراجع تشویق می شود که هرآنچه از ذهنش می گذرد را بیان کند. در فضای رابطه مراجع و درمانگر احساسات، افکار، آرزوها، ترس ها، خاطره ها و رویاها بازگو می شوند. به مراجع کمک می شود که جریان ناخودآگاهی که تفکر خودآگاهانه او را تحت تاثیر قرار می دهد را بشناسد. به این ترتیب روان درمانی آهسته آهسته به ما کمک می کند که درک بهتری از خودمان داشته باشیم و ببینیم که چگونه گذشته رفتارهای کنونی ما را جهت می دهد. این آگاهی ها به مراجع کمک می کند که از رفتارهای تکراری اش بیرون آمده و راه های جدیدی برای بودن و کنارآمدن با مشکلات پیدا کند. معمولا بدون کمک تخصصی آگاهی یافتن از ذهن ناخودآگاهمان مشکل است.

چه کسانی از این سبک روان درمانی بهره می برند؟

با گذشت یک سده از ظهور روانکاوی و روان درمانی تحلیلی بسیاری از مردم در بسیاری از کشورها از این درمان بهره برده و آن را در معنادارتر کردن زندگی خود و داشتن احساسات بهتر موثر یافته اند. روان درمانی تحلیلی برای آن دسته از افراد که باور دراند مشکلات زندگیشان ریشه در مسایل هیجانی یا روانشناختی دارد مثمر ثمر است. تقریبا هرکسی در مرحله ایی از زندگی خود مشکلات هیجانی را تجربه می کند و معمولا هم بدون کمک از بیرون آن را حل می کند. اما بعضی اوقات، برخی از این مشکلات ادامه می یابند و در ابعاد مختلف زندگی مان تکرار می شوند. در این حالت است که موضوعاتی که در زندگی کنونی مان اتفاق می افتند، به آسانی احساساتی را از گذشته ایی که چندان هم از آن آگاه نیستیم زنده کرده و تمام زندگی مان را تحت الشعاع قرار می دهد. مشکلات هیجانی به شکل های مختلف تجربه می شوند:

– احساس اضطراب و ناتوانی در تمرکز کردن یا کنارآمدن با مشکلات و مسائل

– احساس خالی بودن، غم و افسردگی

– تغییرات خلقی شدید یا خشم های مکرر

– کمبود اعتماد به نفس یا نداشتن اطمینان که منجر به کم شدن موفقیت ها می شود.

– مشکل در ساختن یا نگه داشتن ارتباط یا مکررا درگیر شدن در روابط غیررضایت بخش، مخرب یا پرخاشگرانه

– مشکلات جنسی

– خجالت و کناره گیری

– رفتارهای اعتیادی یا وسواسی در رابطه با الکل، مواد، روابط جنسی، اینترنت یا قمار

– مشکلات بلندمدت به دنبال از دست دادن ها از قبیل سوگ، طلاق یا ازدست دادن شغل

– مشکلات خواب شامل کابوس ها

– فوبیاها

– حملات پانیک

– اختلالات خوردن

– مشکلات جسمانی و بیماری های روانی- جسمانی

روان درمانگر تحلیلی

رواندرمانگران تحلیلی دروه های آموزشی و درمانی نسبتا طولانی و دشواری را می گذرانند. بسیاری از آنها سابقه کار و تحصیل در بخش های تخصصی سلامت روان، پزشکی، روان شناسی بالینی و مشاوره را دارند که علاوه بر اینها آموزش ها و دوره های روان درمانی تحلیلی را به منظور کسب درجات مورد نظر برای شروع کار درمانی، می گذرانند.