منوی برگه ها
منوی دسته ها

روان سنجی

از آزمون های روان سنجی به منظور پیشگیری، غربالگری های تشخیصی یا هدفمند کردن مداخلات درمان کمک گرفته می شود.

در کلینیک ویرا بنا به درخواست روان شناسان، روان پزشکان، مدارس یا مراجع ذیربط انواع متفاوتی از آزمون های روان شناختی شامل آزمون های ارزیابی هوش، شخصیت، استعداد و پیشرفت تحصیلی، شغلی و مشاوره ازدواج و طلاق توسط متخصصین انجام می گیرد.

روان سنجی