منوی برگه ها
منوی دسته ها

کودک و نوجوان

روان درمانگرهای کودک و نوجوان معمولا کودکان و نوجوانان را در جلسات فردی یا همراه با سایر اعضای خانواده ویزیت می کنند. برحسب سن، ارتباط درمانی از طریق گفتگو یا بازی پیش می رود. از طریق روان درمانی، کودک فرصت فهمیدن بهتر خود، روابط و الگوهای رفتاری تکرار شونده در اطرافش را می یابد. والدین، خانواده ها، مراقب کنندگان و سایر متخصصانی که به کودک و نوجوان مشاوره هایی می دهند با کمک گرفتن از درمانگرانِ متخصص در حوزه کودک و نوجوان می توانند دیدگاه های این گروه را عمیق تر درک کنند و به حل مشکلات آنها کمک کنند.

کودک-و-نوجوان1

کودک-و-نوجوان2