منوی برگه ها
منوی دسته ها

گروه توسعه سلامت سازمانی ویرا

با ما همراه شوید در:

افزایش دانش روان شناختی

کاهش تعارض ها

سلامت سازمانی

ارتقاء بهره وری

یکی از موانع جدی برای دستیابی مؤثر به هدف آرمانی سازمانها، نداشتن شناخت کافی از جنبه های روان شناختی روابط سازمانی می باشد. بدون آگاهی از اینکه روابط سازمانی برای هر یک از افراد چه معنایی را به همراه دارد تقریباً غیر ممکن است که بتوانیم روابط سازمانی را به گونه ای مدیریت کنیم که هم منافع سازمان تأمین شود و هم برای کارکنان ارزش متعهد شدن داشته باشد. از این رو گروه توسعه سلامت سازمانی ویرا در نظر دارد با ارائه مشاوره ها و آموزش های تخصصی به مدیران و پرسنل، دانش روان شناختی افراد را نسبت به ویژگیها، خواسته های خودشان و سازمان افزایش دهد و به این ترتیب ضمن کاهش تعارضات در ارتباط افراد با یکدیگر و نیز با خود سازمان، میزان بهره وری سازمانی و نیز سلامت روان افراد را ارتقا بخشد. این رویکرد بطور مشخص ضمن بهبود عملکرد شغلی در افزایش کیفیت زندگی فردی و خانوادگی اثرات رضایت بخشی خواهد داشت.

با افزایش دانش روانشناختی مدیران و پرسنل، به آنها کمک می نماییم تا در هنگام مواجهه با مشکلات دریابند چرا و تحت چه شرایطی این مسائل در روابط و محیط کار آنان رخ داده است. این آگاهی به آن ها فرصت می دهد تا بتوانند با حل مسائلی که در ابعاد پنهان زندگی سازمانی جاریست از بروز مجدد آن ها پیشگیری نمایند.
اگر مسئله ای در سازمان بروز می نماید که بیش از یک اتفاق گذرا بوده است، پیش از آنکه اقدام به برطرف کردن عوارض آن نماییم، باید بدانیم چه چیزی سبب بروز این مشکل گردیده و چرا ادامه می یابد؟ تنها در این صورت است که مشاوره های سازمانی اثر بخش و سودمند خواهند بود و رسیدن به این مرحله از طریق افزایش دانش روانشناختی مدیران و همۀ افرادی که در یک مجموعه مشغول کار هستند میسر می شود.
برای اینکه تدابیر و روشهای بهبود عملکرد سازمانی، اثرگذاری بیشتری داشته و نتایج آن بصورت پایدار در سیستم باقی بمانند باید فرایندهای ناخودآگاه و پنهان در پس ذهن افراد شناسایی شده و به آنها بازخورد داده شود تا با آن چالش کنند، چرا که دفاع های سنتی و سیستماتیک فکر افراد مانع از آن می شود که جنبه های ناکارآمد سازمان که موجب کاهش بهره وری میشوند را شناسایی نمایند. در حال حاضر اغلب رویکردهای متداول جهت ارزیابی عملکرد سازمانها که بر مبنای اصول روانشناسی سازمانی و قوانین اداری و نیز تئوریهای اقتصادی به مطالعۀ زندگی سازمانی می پردازند، تنها روی جنبه های قابل اندازه گیری و قابل مشاهدۀ فرایندها و دستاوردهای افراد یا سازمان ها تمرکز می کنند. این رویکردها اینگونه فرض می کنند که افراد در محیط کار بصورت کاملاً منطقی و عقلانی رفتار می نمایند بنابراین هیجانات مستتر و جنبه های ناخودآگاه روان که روی منطق اعمال اثر می گذارند اساساً مورد غفلت واقع می شوند و یا در اغلب موارد مورد توجه قرار نمی گیرند. به بیان دیگر این روشهای مشاوره معمولاً توسط اقتصاددانان، سیاست گزاران، مجریان و پژوهشگران سازمانی تدوین شده اند که فقط تمرکزشان بر راهکارهایی است که باید انجام شود تا مشکلات سازمانی حل شده و بهره وری افزایش یابد در حالیکه از نقش مؤثر هویت نیروی انسانی بعنوان اثرگذارترین حلقه از چرخۀ بهروری غافل می شوند.
ما در گروه ویرا با نگاه متفاوتی به مسائل سازمانی می نگریم. هدف نهایی، آنست که با افزایش دانش روانشناختی مدیران و پرسنل، به آنها کمک نماییم تا در هنگام مواجه با مشکلات دریابند چرا و تحت چه شرایطی این مسائل در روابط و محیط کار آنان رخ داده است. این آگاهی به آن ها فرصت می دهد تا بتوانند با حل مسائلی که در ابعاد پنهان زندگی سازمانی جاریست از بروز مجدد آن ها پیشگیری نمایند. این روش بطور مشخص ضمن بهبود عملکرد شغلی در افزایش کیفیت زندگی فردی و خانوادگی اثرات رضایت بخشی خواهد داشت.

ذکر این نکته ضروریست که فرایند تغییر از دیدگاه داینامیک سازمانی یک فرایند کل گراست. یعنی این رویکرد درپی آنست که هم جنبه های منطقی و هم غیر منطقی رفتار سازمان و فرد را درک کند. به بیان دیگر یک رویکرد روانپویشی به مشاوره سازمانی مدعی است که ساختار داینامیک های سازمان و محیط شامل زنجیرۀ دستورات، نیروی کار، منابع مالی، فرایندهای ارتباطی آشکار و امثال آن به همان اندازه در ارزیابی ها مهم هستند که واکنشهای داینامیک پنهان ذهن افراد، روی رفتار سازمانی اثر می گذارند. بنابراین آنچه در بررسی روانپویشی های سازمانی به آن پرداخته می شود نه تنها جایگزین رویکردهای روانشناسی سازمانی نمی شود بلکه در واقع به ارزش آنها می افزاید.
همۀ افراد در معرض این مشکلات هستند که در شرایط استرس زا و یا در مواجهه با تغییرات، واکنشهای دفاعی را به نمایش می گذارند. از این رو همۀ سازمانهای دولتی و غیر دولتی سالانه هزینه های هنگفتی را صرف تعارضات ناشی از روابط انسانی می کنند که ریشۀ آنها ناشناخته باقی می ماند. اما با افزایش آگاهی و دانش افراد و مداخلات مشاوران متخصص می توان این الگوهای تخریب کننده را به افراد معرفی نموده و روش مقابله با آنها را ارائه نمود.

گروه ویرا آماده ارائه انواع خدمات به شرح ذیل می باشد:

انواع خدمات: